Minishow "Chúa Nguyễn tuyển tướng"

  • 17h30 - 18h00
  • CỔNG VÀO CÔNG VIÊN ẤN TƯỢNG HỘI AN
Đặt vé ngay

Là câu chuyện kể về sự tự hào với sức mạnh và tinh thần thượng võ của dân tộc Việt khi nghe sự bình yên của đất nước và sự bất khả xâm phạm cương thổ của Tổ quốc.


Bấm like để theo dõi thông tin mới nhất